Verzekeringen: particulieren

Autoverzekering
Wie in België met een auto de baan op wil, moet minstens verplicht een burgerlijke aansprakelijkheid autoverzekering afsluiten. Aanvullend kun je je nog extra laten beschermen tegen diverse gevaren zoals brand, diefstal, glasbreuk,...
>>neem contact op voor meer informatie

Brandverzekering
Wie zelf eigenaar is van een woning, verzekert die maar best met een brandverzekering. Maar ook voor een huurder is een brandverzekering onontbeerlijk omdat hij enerzijds zijn eigen inboedel in rook kan zien opgaan bij een schadegeval en hij anderzijds aansprakelijk is voor de schade die hij aan anderen (derden) toebrengt.
>>neem contact op voor meer informatie

Diefstal
Wij vergoeden je als er in je woning wordt ingebroken.
>>neem contact op voor meer informatie

Familiale verzekering
Een ongeval is snel gebeurd. Stelt u zich voor dat uw zoon de ruit van uw buur intrapt met zijn bal. Een rustige zondagnamiddag aan zee verandert in een nachtmerrie nadat u met de fiets een vrouw heeft omvergereden, of dat uw hond plots verandert in een wild beest en uw bezoeker bijt … . Een fractie van een seconde volstaat om per ongeluk schade te veroorzaken aan derden. Dat zou u wel eens heel duur kunnen komen te staan. Om niet uw hele leven te moeten opdraaien voor een moment van onhandigheid, bestaat er gelukkig de verzekering BA Familiale of gezinsverzekering.
>>neem contact op voor meer informatie

Rechtsbijstand
Het leven loopt niet altijd zoals we het willen. Een ongeluk, een discussie of een geschil, het overkomt ons allemaal. De waarborg Rechtsbijstand kan u daarbij met raad en daad bijstaan.
>>neem contact op voor meer informatie

Uitvaartverzekering DELA
Wat is een uitvaartverzekering? Een uitvaartverzekering dekt de kosten van een begrafenis of crematie. Zo komen de nabestaanden niet voor verrassingen te staan en hebben ze geen financiële zorgen tijdens een periode van verdriet.
>> Lees meer
Wat doet een consulent nabestaandenzorg?
>> bekijk hier de video
>> neem contact op voor meer informatie


Hospitalisatie
Deze verzekering betaalt uw hospitalisatiekosten onbeperkt terug, inclusief eendagskliniek. Ook uw medische voor-en nabehandelingskosten (30 dagen voor en 90 dagen na uw opname).
>>neem contact op voor meer informatie

Pensioensparen
Wist u dat het wettelijk pensioen merkelijk lager ligt dan uw huidige netto-inkomen? Een extra kapitaal opbouwen om uw levensstandaard te kunnen behouden is daarom geen overbodige luxe. Een pensioenspaarverzekering is een bijzonder voordelige formule om op een volstrekt veilige manier uw wettelijk pensioen aan te vullen.
>>neem contact op voor meer informatie

Levensverzekering
Een levensverzekering kan dienen om een aanvullend pensioen bijeen te sparen of om uw nabestaanden een kapitaal te bezorgen als u sterft.
>>neem contact op voor meer informatie

Overlijdensverzekering
De levensstandaard van uw nabestaanden garanderen wanneer u zou overlijden.
>>neem contact op voor meer informatie

Schuldsaldo
Ze garandeert de terugbetaling van het hele kapitaal of een deel ervan naargelang het verzekerde kapitaal in geval van overlijden voor het aflopen van het hypothecair krediet.
>>neem contact op voor meer informatie

Reisbijstand
Geniet je tijdens al je reizen van wereldwijde personenbijstand en pechbijstand met de wagen.
>>neem contact op voor meer informatie

Persoonlijke ongevallen
De Persoonlijke ongevallenverzekering keert een overeengekomen vergoeding uit aan de verzekerde of aan de begunstigde, voor de lichamelijke ongevallen die de verzekerde overkomen in zijn of haar privéleven.
>>neem contact op voor meer informatie

Gewaarborgd inkomen
U hebt heel wat factoren zelf in de hand, maar andere dan weer niet. Uw inkomen hangt niet alleen af van uw professioneel succes, het hangt ook af van uw gezondheid. En het kan iedereen overkomen: een ongeval of een ziekte die een langdurige arbeidsongeschiktheid tot gevolg heeft. Als u gedurende een lange periode niet meer kunt werken, heeft dit ernstig inkomensverlies tot gevolg. U kunt de financiële toekomst van uzelf en uw gezin maar beter goed verzekeren.
>>neem contact op voor meer informatie

Waardevolle voorwerpen
>>neem contact op voor meer informatie

Pensioensparen

Pensioensparen