Verzekeringen: ondernemingen

Autoverzekering
Wie in België met een auto de baan op wil, moet minstens verplicht een burgerlijke aansprakelijkheid autoverzekering afsluiten. Aanvullend kun je je nog extra laten beschermen tegen diverse gevaren zoals brand, diefstal, glasbreuk,...
>>neem contact op voor meer informatie

Brandverzekering
Wie zelf eigenaar is van een woning, verzekert die maar best met een brandverzekering. Maar ook voor een huurder is een brandverzekering onontbeerlijk omdat hij enerzijds zijn eigen inboedel in rook kan zien opgaan bij een schadegeval en hij anderzijds aansprakelijk is voor de schade die hij aan anderen (derden) toebrengt.
>>neem contact op voor meer informatie

Diefstal
Wij vergoeden je als er in je woning wordt ingebroken.
>>neem contact op voor meer informatie

Rechtsbijstand
Het leven loopt niet altijd zoals we het willen. Een ongeluk, een discussie of een geschil, het overkomt ons allemaal. De waarborg Rechtsbijstand kan u daarbij met raad en daad bijstaan.
>>neem contact op voor meer informatie

Hospitalisatie
Deze verzekering betaalt uw hospitalisatiekosten onbeperkt terug, inclusief eendagskliniek. Ook uw medische voor-en nabehandelingskosten (30 dagen voor en 90 dagen na uw opname).
>>neem contact op voor meer informatie

Pensioensparen
Wist u dat het wettelijk pensioen merkelijk lager ligt dan uw huidige netto-inkomen? Een extra kapitaal opbouwen om uw levensstandaard te kunnen behouden is daarom geen overbodige luxe. Een pensioenspaarverzekering is een bijzonder voordelige formule om op een volstrekt veilige manier uw wettelijk pensioen aan te vullen.
>>neem contact op voor meer informatie

Levensverzekering
Een levensverzekering kan dienen om een aanvullend pensioen bijeen te sparen of om uw nabestaanden een kapitaal te bezorgen als u sterft.
>>neem contact op voor meer informatie

Overlijdensverzekering
De levensstandaard van uw nabestaanden garanderen wanneer u zou overlijden.
>>neem contact op voor meer informatie

Schuldsaldo
Ze garandeert de terugbetaling van het hele kapitaal of een deel ervan naargelang het verzekerde kapitaal in geval van overlijden voor het aflopen van het hypothecair krediet.
>>neem contact op voor meer informatie

Reisbijstand
Geniet je tijdens al je reizen van wereldwijde personenbijstand en pechbijstand met de wagen.
>>neem contact op voor meer informatie

Persoonlijke ongevallen
De Persoonlijke ongevallenverzekering keert een overeengekomen vergoeding uit aan de verzekerde of aan de begunstigde, voor de lichamelijke ongevallen die de verzekerde overkomen in zijn of haar privéleven.
>>neem contact op voor meer informatie

Gewaarborgd inkomen
U hebt heel wat factoren zelf in de hand, maar andere dan weer niet. Uw inkomen hangt niet alleen af van uw professioneel succes, het hangt ook af van uw gezondheid. En het kan iedereen overkomen: een ongeval of een ziekte die een langdurige arbeidsongeschiktheid tot gevolg heeft. Als u gedurende een lange periode niet meer kunt werken, heeft dit ernstig inkomensverlies tot gevolg. U kunt de financiële toekomst van uzelf en uw gezin maar beter goed verzekeren.
>>neem contact op voor meer informatie

VAPZ
Wist u dat het gemiddelde pensioen van een zelfstandige maar 1000 euro per maand bedraagt? Niet genoeg om uw huidige levensstandaard te behouden. Daarom is een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) voor u het overwegen waard!
>>neem contact op voor meer informatie

Bedrijfsleiders
De Bedrijfsleidersverzekering verzekert de financiële stabiliteit van uw bedrijf.
>>neem contact op voor meer informatie

Groepsverzekeringen
Een aantrekkelijk loon is een goede basis, maar (potentiële) werknemers verwachten vaak meer. Als werkgever kunt u zich onderscheiden door aanvullende voordelen te bieden zoals een groepsverzekering.
>>neem contact op voor meer informatie

Burgerlijke aansprakelijkheid ondernemingen
De BA-verzekering komt tussenbeide wanneer, naar aanleiding van een ongeval, vaststaat dat één van de door de verzekeringsovereenkomst gedekte personen aansprakelijk is.
>>neem contact op voor meer informatie

Arbeidsongevallen
De arbeidsongevallenverzekering is bedoeld om werknemers te beschermen tegen de gevolgen van mogelijke ongevallen tijdens hun werk.
>>neem contact op voor meer informatie

Onderneming
Wij dekken dan de lichamelijke, materiële en immateriële schade waarvoor het bedrijf aansprakelijk gesteld wordt in het kader van zijn activiteiten. Zo beperkt u de financiële gevolgen voor u als zelfstandige of voor uw bedrijf.
>>neem contact op voor meer informatie

24/24 dekking als zelfstandige
>>neem contact op voor meer informatie

Pensioensparen